Om Skattenett:

Tjenester

Kompetansen

Kontakt oss

 

 

 

 

 

 

Skattenett holdt foredrag om internasjonal beskatning i Dubai

 

Vi har hatt gleden av å holde foredrag / spørsmålsrunde vedrørende internasjonal beskatning i regi av Norwegian Business Group i Dubai. Møtet ble holdt i Sjømannskirken i Dubai City (ill.) med hovedvekt på

hensiktsmessige innfallsvinkler og løsninger knyttet til skatt / folketrygdspørsmål m.v. i forbindelse med arbeidsopphold i Dubai / Emiratene. Utover en hyggelig anledning til å møte nye og "gamle" klienter i sjømannskirken representerte turen også et fascinerende møte med et samfunn i rivende utvikling. En tur kan anbefales. Et arbeidsopphold i Emiratene kan videre innebære spennende muligheter skattemessig sett sammenlignet med det skatteregime man er vant med og vi har som antydet allerede et antall klienter i regionen som vi har hjulpet frem til gode løsninger. Det folketrygdmessige aspekt er også viktig å være bevisst på og inneha kunnskap om.

 

 

 

 

 

Skattenett holdt foredrag i Dubai. Klikk her for å lese mer

For veibeskrivelse og bilde av hvor vi holder til Vennligst klikk her.

Skattenett svarte Nettavisens lesere. Klikk her for et utdrag.