Om Skattenett:

Tjenester

Kompetansen

Kontakt oss

 

 

 

 

 

 

Skattemessig assistanse - bosatte i Norge

 

Er du primært interessert i informasjon knyttet til utlandsopphold? Gå gjerne da til våre sider knyttet til dette området ved å klikke her.

Har du i selvangivelsen anført et fradrag du er blitt nektet (for eksempel knyttet til særfradrag) eller opplever du mulighet for å ha blitt feilaktig lignet på inntektssiden? Muligens kan en assistanse eksempelvis i form av en klage på ligningen være aktuell.

Vi kan tilby en innledningsvis uforpliktende kontakt for å avklare hvorvidt vi kan hjelpe deg videre. Klagefristen er formelt sett utgått 3 uker etter ligningsutleggelsen men ligningen kan allikevel etter nærmere vurdering tas opp til behandling / endring etter at klagefristen er passert. Her kan vi også assistere.

Skjemautfylling/selvangivelse for så vel lønnsmottakere, pensjonister og næringsdrivende (også i en kombinasjon av disse tre inntektsgruppene) er selvsagt også et aktuelt område hvor vi kan følge opp.

 

 

Skattenett holdt foredrag i Dubai. Klikk her for å lese mer

For veibeskrivelse og bilde av hvor vi holder til Vennligst klikk her.

Skattenett svarte Nettavisens lesere. Klikk her for et utdrag.