Om Skattenett:

Tjenester

Kompetansen

Kontakt oss

 

 

 

 

 

 

Kompetansen

 

Arne W. Fjærli har en formell skattemessig kompetansebakgrunn som gjenspeiles i eksamen spesialfag skatterett 1 og 2 (begge tilgjengelige grader) fra Univeritetet i Oslo

 

samt en rekke fordypninger i regi av Skattedirektoratet, Oslo ligningskontor, NHO, Universitetet i Oslo, Norges Handelshøyskole, m.v.

Arne Fjærli har variert praksis innen skatteområdet, blant annet med spørsmål knyttet til internasjonal personbeskatning, innebærende vurderinger knyttet til arbeidsopphold i utlandet, emigrasjon, m.v. som en av Oslo ligningskontors saksansvarlige for behandling av saker knyttet til internasjonal skatterett.

Arne Fjærli praktisert som privat rådgiver siden høsten 2001 i første rekke i relasjon til internasjonale skattespørsmål men også med generell veiledning/rådgivning og praktisk assistanse innen området personlig beskatning.