Om Skattenett:

Tjenester

Kompetansen

Kontakt oss

 

 

 

 

 

 

Skattemessig assistanse - bosatte i Norge

 

Er du primært interessert i informasjon knyttet til utlandsopphold? Gå gjerne da til våre sider knyttet til dette området ved å klikke her.

Har du i skattemeldingen anført et fradrag du er blitt nektet (eksempempelvis knyttet til pendling/arbeidsreise) eller opplever du mulighet for å ha blitt feilaktig lignet på inntektssiden? Muligens kan en assistanse i form av en klage på ligningen være aktuell.

Vi kan tilby en innledningsvis uforpliktende kontakt for å avklare hvorvidt vi kan hjelpe deg videre. Formelle klagefrister kan være utgått men det foreliggende skatteoppgjør kan allikevel etter nærmere vurdering tas opp til behandling og endring etter at den formelle klagefristen er passert på basis av riktig argumentasjon.

Skjemautfylling/skattemeldingen for så vel lønnsmottakere, pensjonister og næringsdrivende (også i en kombinasjon av disse tre inntektsgruppene) er selvsagt også et aktuelt område der mange kunder har mottatt verdifull assistanse