Om Skattenett:

Tjenester

Kompetansen

Kontakt oss

 

 

 

 

 

 

Tjenester og bakgrunn

 

Skattenett yter hovedsaklig skatterådgivning og praktisk assistanse i forbindelse med skattemeldingen og relaterte skjema for personlige skattytere både i Norge og utlandet samt rådgivning og praktisk assistanse innen skatt og relaterte spørsmål.

Dette inkluderer assistanse vedrørende anmodning om forhåndsuttalelse, folketrygd (spesielt spørsmål om medlemskap ved utlandsopphold), folkeregisterspørsmål, utarbeidelse av arbeidskontrakter m.v. ved utestasjoneringsopphold (International Assignment Services, IAS) m.v.

Den faglige delen håndteres i første rekke av Arne Fjærli og vi har et internasjonalt nettverk i forbindelse med god og kostnadseffektiv håndtering av andre staters skattemessige forhold i relasjon til andre staters internrett.

Les gjerne mer under de respektive valg i menyen øverst på våre sider.