Om Skattenett:

Tjenester

Kompetansen

Kontakt oss

 

 

 

 

 

 

Opphold / bosettelse i utlandet

 

Opphold i utlandet reguleres skattemessig av et sammensatt regelverk. Dette gjelder både for lønnsmottakere med midlertidig arbeidsopphold i utlandet, pensjonister som skal emigrere og innehavere av kapital.

Et utlandsopphold vil derfor aktualisere en grundig og profesjonell gjennomgang av dine skattemessige forhold.

Dette vil eliminere farene for dobbeltbeskatning og vil kunne innebære betydelige besparelser gjennom en fornuftig tilpasning til gjeldende regler og praksis. 

Vi kan gi en ganske presis forhåndsindikasjon på honorar i forbindelse med eksempelvis assistanse med skattemeldingen.

Vi kan bl.a hjelpe deg med:

1: Svar på skatterelaterte spørsmål du har i forbindelse med et utlandsopphold.

2: En helhetlig beskrivelse av din skattemessige situasjon, med informasjon om bl.a til hvilke stater du kan tenkes å bli skattepliktig, unngåelse av dobbeltbeskatning og svar på om det i din situasjon foreligger mulighet for å  avbryte eller begrense beskatningen til Norge.

3: Orientering vedrørende utlandsoppholdets konsekvenser for medlemsskapet i Folketrygden.

Vi arbeider effektivt basert på solid kompetanse (klikk her hvis du vil lese mer om denne) og gode rutiner. Dette gjør at vi kan tilby kvalifisert skattekompetanse til  konkurransedyktige priser.